ฟาร์มวาโด (Wado Farm)

  • สตรอว์เบอร์รี
ชื่อฟาร์ม ฟาร์มวาโด (Wado Farm)
ข้อมูลฟาร์ม ฟาร์มวาโด (Wado Farm) แห่งนี้เป็นสวนผลไม้ที่เพาะปลูกพืชด้วยระบบเกษตรอินทรีย์แปลงสูง เนื่องจากปิดทำการไม่แน่นอน จึงควรติดต่อสอบถามล่วงหน้าก่อนเดินทางมาใช้บริการเสมอ แถมบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะบนภูเขาอันงดงามซึ่งเป็นแหล่งชมซากุระขึ้นชื่ออีกด้วย 
ค่าเข้าชม กิจกรรมเก็บผลไม้แบบบุฟเฟ่ต์ 30 นาที ช่วงกลางเดือนธันวาคม - ปลายเดือนกุมภาพันธ์ : ตั้งแต่นักเรียนประถมเป็นต้นไป 1700 เยน เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีเป็นต้นไป 900 เยน วันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน : ตั้งแต่นักเรียนประถมเป็นต้นไป 1500 เยน เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีเป็นต้นไป 800 เยน วันที่ 11 เมษายน - หมดฤดูเก็บเกี่ยว : ตั้งแต่นักเรียนประถมเป็นต้นไป 1200 เยน เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีเป็นต้นไป 600 เยน
เวลาทำการ 09.00 น. - พระอาทิตย์ตกดิน
วันหยุด ปิดทำการไม่แน่นอนระหว่างฤดูเก็บเกี่ยว (จำเป็นต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า)
เบอร์โทรศัพท์ 0494-25-4733
รหัสไปรษณีย์ 368-0001
ที่อยู่ 457-3 Kuroya, Chichibu, Saitama
สถานีที่ใกล้ที่สุด สถานีวาโด-คุโรยะ (Wado-Kuroya)
วิธีการเดินทางมาจากสถานีรถไฟ สถานีวาโด-คุโรยะ (Wado-Kuroya) สาย Chichibu Main Line → เดินเท้า 3 นาที
วิธีการเดินทางมาโดยรถยนต์ นั่งรถยนต์มาจากทางแยกต่างระดับฮานาโสะ (Hanazo Interchange) บนทางพิเศษคันเอ็ตสึ (Kanetsu Expressway) ผ่านทางหลวงหมายเลข 140 มา 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 25 นาที

View on Google Maps

Booking request

Wado Farm

  • If the requested date is near, there is a possibility that reservation can not be accepted.
  • :
  • Please enter a value between 1 and 100.
  • Please input in English