สวนแอปเปิลเพื่อการท่องเที่ยวนามิโอกะ (Namioka Apple Hill Rest Area)

  • แอปเปิล
ชื่อฟาร์ม สวนแอปเปิลเพื่อการท่องเที่ยวนามิโอกะ (Namioka Apple Hill Rest Area)
ข้อมูลฟาร์ม สวนแอปเปิลเพื่อการท่องเที่ยวนามิโอกะ (Namioka Apple Hill Rest Area) คือ สวนแอปเปิลเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ที่จุดพักรถนามิโอกะแอปเปิลฮิลล์ในนามิโอกะ เมืองอาโอโมริ จังหวัดอาโอโมริ โดยปลูกต้นแอปเปิลเอาไว้กว่า 50 สายพันธุ์ภายในพื้นที่ประมาณ 1.2 เฮกเตอร์ เราสามารถสัมผัสประสบการณ์เก็บแอปเปิลได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน - ปลายเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ ในฤดูหนาวแอปเปิลที่ค้างอยู่บนต้นก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะ ทำให้เราสามารถเพลิดเพลินกับการชมแอปเปิลหิมะภายใต้ท้องฟ้าสีครามสุดงามที่ตัดกันระหว่างสีฟ้าและสีขาวได้ด้วย
ค่าเข้าชม ต้นเดือนกันยายน – ต้นเดือนพฤศจิกายน : กิจกรรมเก็บแอปเปิลสำหรับผู้ใหญ่ 500 เยน (4 ลูก), เด็ก 350 เยน (3 ลูก) *เด็กประถมหรือต่ำกว่า
เวลาทำการ 10.00 – 15.00 น. *มีพนักงานแนะนำทุก ๆ 1 ชั่วโมงยกเว้นเวลา 12.00 น.
วันหยุด เฉพาะวันที่ 1 มกราคม
เบอร์โทรศัพท์ 0172-62-1170
รหัสไปรษณีย์ 038-1331
ที่อยู่ Nojiri-2-3 Namioka, Oaza, Megasawa, Aomori, Aomori
สถานีที่ใกล้ที่สุด สถานีเจอาร์ นามิโอกะ (JR Namioka)
วิธีการเดินทางมาจากสถานีรถไฟ นั่งรถแท็กซี่หรือรถบัสประจำทางมาประมาณ 7 นาที
วิธีการเดินทางมาโดยรถยนต์ นั่งรถยนต์มาจากทางแยกต่างระดับนามิโอกะ (Namioka Interchange) 8 นาที
Wi-Fi รองรับ
Credit card รองรับ
Language support รองรับภาษาอังกฤษง่าย ๆ และมีบริการล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์

View on Google Maps

Booking request

Reservation is not possible because it is outside the period(Kubo Farm)

  • 2019
    ●Muscat grape picking: Early September - Early October
    ●Pione grape picking: Late August - Middle -October
    ●Muscat Bailey A grape picking: Late August - Middle -October